Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Lądek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Podstawowe dane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Podstawowe dane Podstawowe dane

URZĄD  GMINY
62-406 Lądek
ul. Rynek 26
Tel. /63/ 276 35 12
Fax. /63/ 276 38 69

e-mail: gmina@gminaladek.pl

NIP: 667-000-41-73

REGON: 000533104

 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać
w kasie urzędu lub na konto
Urzędu Gminy Lądek w banku:

Bank Spółdzielczy w Słupcy   O/Lądek
NR: 47 8542 0001 2200 19 35 02 1333 23

REGON GMINY LĄDEK     311019361
NIP  GMINY  LĄDEK 667-169-77-41

 Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP:

/61wkn8wa2k/Skład_ESP


 

URZĄD  GMINY  LĄDEK

pracuje od poniedziałku - do piątku

w następujących godzinach 7.30 - 15.30

Wójt przyjmuje interesantów codziennie po uprzednim umówieniu się w sekretariacie pokój nr. 7Administratorem danych osobowych jest  Wójt Gminy Lądek z siedzibą w Urzędzie Gminy w Lądku (ul. Rynek 26, 62-406 Lądek).

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
- realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych własnych,
  zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym;
  w takim przypadku, niepodanie danych, będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa;
- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy
  lub jej wykonanie.
- Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody.
  Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- w przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę;
  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
- W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba,
  której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych.
  Nie dotyczy to jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Uprawnienia można realizować, składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Gminy w Lądku
lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP2,
potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Urząd
można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iodo@gminaladek.pl.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie,
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy przy ul. Rynek 26 (tel. 63 276 35 12),
wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 
Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
- innym podmiotom, w tym gminnym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,
- innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek udostępnienia
  lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych.
b) Dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) W Urzędzie nie ma miejsca na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
data wytworzenia2016-09-06
data udostępnienia2016-09-06
sporządzone przezPodgórny Robert
opublikowane przezRobert Podgórny
ilość odwiedzin59410
rejestr zmianzobacz »
Gmina Lądek, Rynek 26, 62-406 Lądek, tel.: 63 276 35 12, fax: 63 276 38 69, gmina@gminaladek.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@