Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Lądek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Dostęp do Informacji Publicznej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Dostęp do Informacji Publicznej Dostęp do Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Ustawa o dostępie o informacji publicznej (w zał. tekst ustawy)

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1764) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami - art.5.) dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej (art. 6) w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru; wyłożenia lub wywieszenia informacji  w powszechnie dostępnym miejscu (tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Lądek); udostępniania na wniosek zainteresowanego - dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art.10.ust.1.).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

Wnioski mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty; z wykorzystaniem faxu  (63 2763869); w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP; e-mailem na adres: gmina@gminaladek.pl.

 2.Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

3.Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10.ust.2.).

4.Informacja, o której mowa w punkcie 3, udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.2).

5.Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz  o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

6.Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą elektroniczną lub przeniesienie informacji na dysk CD-ROM / DVD (w postaci plików  w powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system operacyjny MS Windows).

7.W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1). Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku. Jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację oraz zostanie obciążony kosztami.

 Treść ustawy.pdf

Wniosek.pdfdata wytworzenia2017-03-23
data udostępnienia2017-03-23
sporządzone przezTkaczyk Renata
opublikowane przezRobert Podgórny
ilość odwiedzin1359
rejestr zmianzobacz »
Gmina Lądek, Rynek 26, 62-406 Lądek, tel.: 63 276 35 12, fax: 63 276 38 69, gmina@gminaladek.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@