Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lądek
Menu góra
Strona startowa Gmina Lądek Dostęp do Informacji Publicznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dostęp do Informacji Publicznej, menu 162 - BIP - Gmina Lądek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dostęp do Informacji Publicznej

Dostęp do Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Ustawa o dostępie o informacji publicznej (w zał. tekst ustawy)

Na mocy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1764) każdemu przysługuje prawo (z pewnymi ograniczeniami - art.5.) dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ustawa zobowiązuje do zamieszczania określonego katalogu informacji publicznej (art. 6) w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dostęp do informacji jest także realizowany z pomocą: wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnego wyboru; wyłożenia lub wywieszenia informacji  w powszechnie dostępnym miejscu (tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Lądek); udostępniania na wniosek zainteresowanego - dla informacji publicznej, która nie jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (art.10.ust.1.).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

1.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.

Wnioski mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty; z wykorzystaniem faxu  (63 2763869); w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP; e-mailem na adres: gmina@gminaladek.pl.

 2.Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

3.Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10.ust.2.).

4.Informacja, o której mowa w punkcie 3, udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.2).

5.Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz  o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

6.Możliwe jest skopiowanie, sporządzenie odpisu, wydrukowanie, przesłanie pocztą, pocztą elektroniczną lub przeniesienie informacji na dysk CD-ROM / DVD (w postaci plików  w powszechnie używanych standardach zapisu dla komputerów PC obsługiwanych przez system operacyjny MS Windows).

7.W przypadku informacji wymagających przetworzenia wnioskodawca zostanie obciążony kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji oraz koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (art.15.ust.1). Wnioskodawca, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zostanie powiadomiony o wysokości opłaty i może wówczas dokonać zmian w swoim wniosku. Jeśli w ciągu 14 dni od zawiadomienia nie dokona zmian otrzyma informację oraz zostanie obciążony kosztami.

 Treść ustawy.pdf

Wniosek.pdf

Metryka

sporządzono
2017-03-23 przez Tkaczyk Renata
udostępniono
2017-03-23 00:00 przez Robert Podgórny
zmodyfikowano
2017-03-23 10:54 przez Podgórny Robert
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2774
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.