Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lądek
Menu góra
Strona startowa Gmina Lądek Ponowne wykorzystanie Informacji Sektora Publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ponowne wykorzystanie Informacji Sektora Publicznego , bieżące, menu 191 - BIP - Gmina Lądek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ponowne wykorzystanie Informacji Sektora Publicznego

Ponowne wykorzystanie Informacji Sektora Publicznego

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1641).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lądek,

- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lądek jest zobowiązany do podania:

 • źródła pozyskania informacji poprzez umieszczenie treści: "Źródło: Urząd Gminy w Lądku”
 • czasu wytworzenia informacji sektora publicznego przez Urząd Gminy, o ile został on określony,
 • czasu pozyskania informacji sektora publicznego z Urzędu Gminy.

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lądku materiału w zmienionej formie.

Gmina Lądek nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lądek;
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek spełniający warunki formalne wskazanej ustawy można złożyć w formie dokumentu papierowego na adres: Urząd Gminy w Lądku, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek bądź w formie dokumentu elektronicznego poprzez:

 • platformę ePUAP,
 • e-mail: gmina@gminaladek.pl

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek może zostać złożona oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania oraz informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazana do wnioskodawcy w trybie określonym przez ustawę.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Gminy w Lądku jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Może zostać nałożona opłata za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki występujące przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio, a związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Sprzeciw składa się do Wójta Gminy Lądek.

Odwołanie od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnosi się do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem Wójta Gminy Lądek.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Metryka

sporządzono
2017-03-23 przez Tkaczyk Renata
udostępniono
2017-03-23 00:00 przez Tkaczyk Renata
zmodyfikowano
2023-02-24 12:30 przez Tkaczyk Renata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2571
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.