Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lądek
Menu góra
Strona startowa Gmina Lądek Opłaty i podatki Akcyza
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Akcyza, menu 203 - BIP - Gmina Lądek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Akcyza

Akcyza

1. Podstawa prawna:
   · Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn.Dz. U. 2023 r., poz. 1948 ze zm.)
   · Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2024, poz.106)
   · Ordynacja podatkowa (tekst jedn.Dz. U. z 2023, poz. 2383 ze zm.)
2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
   · stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
   · pokój 1
   · tel. 63 276 38 84
3. Wymagane wnioski:
   · Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
4. Wymagane załączniki:
   · Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
   · Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
   · Oświadcznie
   · Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
5. Dokumenty do wglądu:
   · Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym
gruntów
   · Inne: na żądanie organu w trakcie postępowania
6. Termin załatwiania sprawy:
   · Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku
   · Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
   · Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia,    w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy
7. Opłaty:
   · brak
8. Tryb odwołania:
   · Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Lądek           w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji
9. Uwagi:
   · Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Lądek
   · W przypadku, gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)

 

Nie stój w kolejce - umów wizytę.

Procedura w roku 2024

DO POBRANIA:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (pdf)
  2. FORMULARZ POMOC W ROLNICTWIE (.pdf)
  3. OŚWIADCZENIE AKCYZA (.pdf)
  4. TABELKA DO WNIOSKU (.pdf)
  5. oświadczenie (w przypadku dzierżawy, jeśli nie jest spisana)
  6. RODO

Metryka

sporządzono
2017-08-09 przez Daria Nowak
udostępniono
2017-08-09 00:00 przez Nowak Daria
zmodyfikowano
2024-01-30 08:24 przez Nowak Daria
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2925
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.