Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lądek
Menu góra
Strona startowa Gmina Lądek Karta usług publicznych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Karta usług publicznych, bieżące, menu 286 - BIP - Gmina Lądek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Karta usług publicznych

Data wytworzenia 2023-07-03, ostatniej modyfikacji 2023-07-17 15:25

Stanowisko ds. obsługi samorządu

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa)
Data wytworzenia 2021-11-03, ostatniej modyfikacji 2022-09-13 14:36

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i dróg publicznych.

1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie imprezy masowej 2. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu 3. wniosek o wydanie pozwolenia na lokalizację w pasie drogowym, 4. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie reklamy 5. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, 6. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 7.
Data wytworzenia 2021-11-03, ostatniej modyfikacji 2021-11-21 16:33

Stanowisko ds. oświaty i  zamówień publicznych.

1. wniosek o dowóz ucznia/dziecka niepełnsprawnego do szkoły /przedszkola 2. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Data wytworzenia 2021-11-03, ostatniej modyfikacji 2021-11-03 22:46

Urząd Stanu Cywilnego.

1.sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego 2.transkrypcja wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego 3.uznanie ojcostwa 4.wniosek o wydanie dowodu osobistego 5.wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, 6.zaświadczenie do ślubu konkordatowego stwierdzajace brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 7.zaświadczenie o stanie cywilnym 8.zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 9.
Data wytworzenia 2021-11-03, ostatniej modyfikacji 2021-11-03 22:21

Stanowisko ds. ochrony środowiska.

1.wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach 2.wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych 3.zezwolenie na usunięcie drzewa 4.zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu
Data wytworzenia 2021-11-03, ostatniej modyfikacji 2021-11-03 22:15

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

1.podatek leśny 2.podatek od nieruchomości 3.podatek rolny 4.ulga inwestycyjna w podatku rolnym 5.ulga w podatku rolnym z tyt. zakupu gruntów 6.wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy 7.zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wytworzenia 2021-11-03, ostatniej modyfikacji 2021-11-03 22:08

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie.

1.uzyskanie wpisu,zmiany,wykreslenia do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2.Zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 3.zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków 4.złożenie zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
Data wytworzenia 2021-11-03, ostatniej modyfikacji 2021-11-03 22:01

Stanowisko ds. obywatelskich. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

1.udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i pesel 2.wniosek o zgłoszenie pobytu stałego i pobytu czasowego 3.wymeldowanie w trybie administracyjnym 4.wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców 5.zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
Data wytworzenia 2021-11-03, ostatniej modyfikacji 2021-11-03 21:53

Stanowsko ds. księgowości podatkowej.

1.wniosek o odroczenie terminu płatności podatku 2.wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.wniosek o rozłożenie na raty podatku 4.wniosek o umorzenie zaległości podatkowej osoby fizyczne 5.wniosek o umorzenie zaległości podatkowej 6.wniosek o umorzenie zalgłości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.