Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lądek
Menu góra
Strona startowa Gmina Lądek Informator Władze gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Władze gminy, bieżące, menu 56 - BIP - Gmina Lądek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Władze gminy

Władze gminy

Wójt Gminy Lądek
 
 Artur Miętkiewicz 
 
przyjmuje codziennie po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie UG
 w Urzędzie Gminy Lądek pokój nr 8
 
 
tel: 63/276 35 12
 
Zadania Wójta 
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, 
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników, okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań, koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 7. udzielanie odpowiezi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy,
 10. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników  samorządowych  upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 12. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i regulamin oraz uchwały rady.
--
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Przewodniczący Rady Gminy Lądek
 
Waldemar Błaszczak
 
 
przyjmuje interesantów, w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 14.00 do godz. 15.30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sekretarz Urzędu Gminy Lądek
 
Renata Tkaczyk
 
tel: 63/276 35 12
 
Zadania Sekretarz Urzędu Gminy: 

1/ opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2/ opracowywanie projektów podziału referatu na stanowiska pracy,

3/ opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

4/ nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5/ przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6/ nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta,

7/ koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

8/ koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

9/ wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skarbnik Gminy Lądek
 
Funkcję Skarbnika sprawuje Monika Jagodzińska
 
tel: 63/276 38 79
 
Do zadań Skarbnika należy:
 
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. kierowanie pracą Referatu Realizacji Finansów i Budżetu,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstawanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
 

Metryka

sporządzono
2014-12-21 przez Podgórny Robert
udostępniono
2014-12-21 00:00 przez Byczkowski Krzysztof
zmodyfikowano
2021-02-05 21:29 przez Byczkowski Krzysztof
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3053
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.